Zlatí a stříbrní dárci krve na Liberecké radnici

V pondělí 26. listopadu Červený kříž uděloval zasloužilým dárcům krve stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Janského v obřadní síni Liberecké radnice za účasti náměstka primátora Statutárního města Liberec pana Mgr. Jiřího Šolce, primářky Transfuzního oddělení KNL MUDr. Renaty Procházkové.

medaile převzali dárci z rukou ředitele Úřadu oblastní spolku Českého červeného kříže Liberec pana Karla Studeného.
ocenění  si převzalo 40 dárců za 20 odběrů a 24 dárců za 40 odběrů. Od zástupců města a Transfuzního oddělení Krajské nemocnice obdrželi dárci dárky na upomínku této krásné akce. Závěrem slavnostní akce zazněl varhanní koncert a malý raut, kde proběhla neformální diskuse s přípitkem.