Zlaté kříže za darování krve na Krajském Úřadu v Liberci

V pondělí 11. 9. od 16:00 hod. se uskutečnilo slavnostní oceňování zasloužilých dárců krve za 80 a 120 odběrů zlatými kříži Českého červeného kříže.

V multimediálním sále, kde  předání ocenění probíhalo převzali oceňovaní dárci z rukou prezidenta Českého červeného kříže p. Doc. RNDr. Marka Jukla Ph.D. medaile a diplomy. Hejtman Libereckého kraje p. Bc. Martin Půta spolu s náměstkem odboru zdravotnictví p. MUDr. Přemyslem Sobotkou poděkovali dárcům za pomoc a odhodlání pomáhat všem, kteří potřebují  jejich darovanou krev a předali jim drobné dárky.

Společnost tak prostřednictvím Červeného kříže těmto lidem děkuje za jejich obětavost a nezištnou pomoc všem, kteří ji potřebují.

    Princip bezpříspěvkového dárcovství vychází z požadavku maximální dosažitelné bezpečnosti transfúze. Sérii vyšetření a důsledné dodržování stanovených lhůt a postupů zacházení s krví a jejími deriváty tak doplňuje základní předpoklad, že dárce není k odběru motivován jinak než touhou pomoci druhým. Proto jsou ocenění Červeným křížem určeny těm, kteří spolupracují s transfúzním oddělením dlouhodobě.