Záchranný tým OS ČČK Liberec cvičil vyprošťování zraněné osoby

Záchranný tým OS ČČK Liberec se v pondělí 14.3.2016 zúčastnil výcviku na polygonu Báňské záchranné služby v Hamru na Jezeře. Cílem výuky byl nácvik pohybu ve stísněných prostorách, zjištění fyzické zdatnosti a psychické odolnostijednotlivých členů týmu v neznámém objektu ve kterém se nacházelazraněná osoba. Cesta za jeho záchranou však nebyla vůbec jednoduchá ani zcela bezpečná. Dva zdravotnické týmy, každý v počtu

8 lidí se museli s veškerým vybavením dostat na místo nehody a cestou překonat řadu překážek se kterými by se bylo možné setkat např. při zřícení budov, závalů šachet apod.

Po nálezu zraněného následovalo jeho ohledání, zabezpečení základních životních funkcí, stabilizace a s ohledem na jeho poranění příprava k velice obtížnému transportu v leže. Po celou dobu zásahu museli záchranáři dbát nejen na své vlastní bezpečí, ale z důvodu velmi stísněných prostor a překážek při transportu bylo nutné optimalizovat také manipulaci s veškerým vybavením a koordinovat pohyb každého jednotlivce.
Samotné vyproštění zraněného za pomoci odpovídajících pomůcek bylo samozřejmě nejnáročnější částí celého výcviku. Ač se jednalo o přesun pouze na cca 50 metrů nebylo myslitelné v manipulaci sezraněnou osobou cokoliv podcenit. I zde se nám dobře osvědčilo známé pravidlo “pospíchej pomalu” neboť neuvážený postup v tomto prostředí by mohl ohrozit nejen zraněného samotného, ale také všechny zúčastněné záchranáře a snaha o pomoc by se minula účinkem.
Závěrem nezbývá než dodat, že cvičení splnilo svůj účel bezezbytku. Děkujeme všem za skvělý přístup a Báňskému středisku za poskytnutí úžasných prostor ke cvičení.

Fotodokumentace