Záchranný tým Libereckého červeného kříže ma novou sanitku

Oblastní spolek červeného kříže v Liberci zakoupil pro své dobrovolné záchranáře novou sanitku Ford Transit. Nákup se uskutečnil za výrazné finanční podpory (250 000,00 Kč) z Krizového fondu Libereckého kraje. Liberecký spolek je registrované nestátní zdravotnické zařízení pro přepravu nemocných a raněných (DRN), zařazený do  IZS. Sanitka je vybavena speciálním lehátkem „Stryker“ pro transport pacientů s velkou hmotností. Členové záchranného týmu využívají sanitku k zajišťování zdravotních asistencí na všech důležitých sportovních, kulturních, prezentačních akcích a převozů pacientů dle požadavků klienta.

      Děkujeme touto cestou Libereckému kraji za podporu, kterou výrazně napomáhá ke zkvalitnění dobrovolnické činnosti všech členů našeho záchranného týmu pro potřeby občanů a plnění smluvních závazků vůči všem hlavním složkám IZS při případném řešení mimořádných událostí.