Vyprošťovací vesta Spencer (1 ks)

Vyproštovací vesta Spencer je nástrojem pro vyproštění a imobilizaci páteře, ideální pro všechny urgentní situace. Zvláště vhodné pro oběti blokované ve vozidlech a zřícených budovách a jiných nehodách. Muže být použiti u těhotné ženy i dětí.  Zcela kompatibilní s RTG.