Veřejná sbírka – zemětřesení Nepál

18.5.2015 – K dnešnímu dni bylo ČČK vybráno celkem 2 243 304 Kč
13.5.2015
– K dnešnímu dni bylo ČČK vybráno celkem 2 136 952 Kč
07.5.2015
– K dnešnímu dni bylo ČČK vybráno celkem 1 880 553 Kč
06.5.2015 – K dnešnímu dni bylo ČČK vybráno celkem 1 829 304 Kč
30.4.2015 – K dnešnímu dni bylo ČČK vybráno celkem 1 153 997 Kč

Červený kříž poskytuje od prvního dne pomoc obětem silného zemětřesení, které 25.4.2015 zasáhlo Nepál, zranilo statisíce a z domovů vyhnalo téměř 2 miliony osob. Nejvíce zasaženo je 11 okresů, v každém z nich působí záchranné týmy Červeného kříže (70 týmů po 12 osobách), další stovky příslušníků Červeného kříže poskytují lidem stany, šaty, pitnou vodu, mýdla aj. hygienické potřeby, tablety na úpravu vody apod.Tři dobrovolníci ČK již zahynuli.

Pomoci se dostalo 29.000 domácností. Pomoc Nepálského Červeného kříže podporuje také Mezinárodní federace ČK&ČP, která má v oblasti logistické základny (Kuala Lumpur, Dubaj, Bankog), její podpora v rozsahu 885.100.000 Kč, pokryje potřeby 75.000 lidí na dobu 18 měsíců – jde o poskytnutí přístřeší a obnovy obydlí, vyplnění mezer v poskytování zdravotní péče, psychosociální asistenci, základní domácí potřeby, zajištění pitné vody, hygieny, ale také o příspěvky na pomoc místním živnostníkům.

Český červený kříž shromažďuje finanční prostředky na pomoc poskytovanou v oblasti zasažené zemětřesení na svém sbírkovém účtu 333999/2700, var. symbol 1504 . Přispět lze také zasláním dárcovské SMS s textem DMS CCK na telefonní číslo 87777, cena DMS je 30,- Kč, z čehož ČČK obdrží 28,50

 

Více informací naleznete zde: http://www.cervenykriz.eu/cz/525.aspx