V obřadní síni Liberecké radnice se udělovaly medaile zasloužilým dárcům krve

Slavnostní oceňování zasloužilých dárců krve v letošním roce se uskutečnilo v pondělí 25. 6. v obřadní síni historické Liberecké radnice za finanční podpory SML Ministerstva zdravotnictví, účasti zástupců Statutárního města Liberec a Transfuzního oddělení KNL . Všichni oceňovaní – 31 stříbrných za 20 odběrů a 15 zlatých za 40 odběrů obdrželi mimo medailí také dárky od magistrátu města Liberec a nemocnice Liberec. Na závěr společné neformální setkání na malém rautu s přípitkem a diskusí.

Děkujeme touto cestou všem dárcům za jejich dar.