Uber plyn!

Partner projektu – Záchranný tým oblastního spolku ČČK Liberec již dlouhodobě spolupracuje s odborem dopravy Libereckého kraje a s jeho Týmem silniční bezpečnosti. Provádí výuku poskytování „První pomoci“ v projektech na školách, rodičů s dětmi, domovech seniorů, pro řidičena autodromu Sosnová v rámci dopravní výchovy.Odborné vyškolení členů Týmu silniční bezpečnosti a pracovníků odboru dopravy v „První pomoci“ dle evropského certifikátu EFAC. Zajišťuje zdravotnické zabezpečení při společných prezentačních akcích zaměřených na bezpečnost v silničním provozu na dopravním hřišti v Liberci a území Libereckého kraje.

Článek a fotografie převzaty ze stránek www.uberplyn.cz