„Tísňové volání“ pro členy Záchranného týmu

V rubrice „Pro členy ZT“ v sekci zdravotnické dozory jsou v přihlašovací tabulce rozepsány služby. „Neváhejte“ místa je málo.