Tisková zpráva: Zdravotní středisko v Nepálu

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 15. I. 2017

Český červený kříž předal do užívání zdravotní středisko v Nepálu

Součásti pomoci, kterou Český červený kříž (ČČK) v Nepálu poskytoval v roce 2015 obětem zemětřesení jako jedna z prvních zahraničních organizací byla také výstavba zdravotnického zařízení, neboť zemětřesení vážně poškodilo také mnohá zdravotnická zařízení.

20170107_0

Po dohodě s Nepálským ČK a místními úřady byla získána potřebná povolení a r.2016 byla zahájena stavba zdravotnického střediska ve velmi odlehlé oblasti provincie Udayapur, konkrétně v obci Limpatar, což je navíc těžko dostupná oblast. Středisko bylo úspěšně dokončeno a právě před týdnem je ČČK slavnostně předal prezidentovi Nepálského Červeného kříže. Slavnosti se zúčastnili také místní obyvatelé, kteří si středisko mohli prohlédnout. Přítomen byl i lékař, který zahájí vlastní činnost tohoto zdravotnického zařízení, jediného v této oblasti…

Středisko má spádovou oblast kolem 3.000 osob a jde o budovu stavěnou tak, aby odolala zemětřesením, tedy se železobetonovým skeletem a stropy. Krom stavby samotné pořídil ČČK také zdravotnický materiál a přístrojové vybavení (včetně např. RTG přístroje. hematologického analyzéru a pod. Budova samotná stála 1,2 mil. Kč, což je dáno nízkými pořizovacími náklady v Nepálu, vybavení pak bylo pořízeno za 2,02 mil. Kč. Projekt je realizován v partnerství s Nepálským ČK a je financován jednak z prostředků veřejné finanční sbírky zbylých po realizaci předloňské části pomoci, podpory MZV ČR a vlastních prostředků ČČK.

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK
Dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK