Tisková zpráva OS ČČK Liberec: Ocenění dárců

V obřadní síni Liberecké radnice se udělovaly medaile zasloužilým dárcům krve.

Dne 27.11. 2017 v obřadní síni Liberecké radnice byly předány zasloužilým dárcům krve
z rukou ředitele Úřadu Oblastního spolku červeného kříže Liberec pana Karla Studeného a zástupce
Statutárního města Liberec a Transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec stříbrné a zlaté medaile
bezpříspěvkovým dárcům krve.

Stříbrnou medaili za dvacet odběrů získalo 27 dárců. Zlatou medaili za 40 odběrů získalo 18 dárců.
Společnost tak prostřednictvím Červeného kříže těmto lidem děkuje za jejich obětavost a nezištnou
pomoc všem, kteří ji potřebují.

Princip bezpříspěvkového dárcovství vychází z požadavku maximální dosažitelné bezpečnosti
transfúze. Sérii vyšetření a důsledné dodržování stanovených lhůt a postupů zacházení s krví a jejími
deriváty tak doplňuje základní předpoklad, že dárce není k odběru motivován jinak než touhou pomoci
druhým. Proto jsou ocenění Červeným křížem určeny těm, kteří spolupracují s transfúzním oddělením
dlouhodobě.