Světový den první pomoci

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 5. IX. 2017
9. září 2017: SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může – v prvních minutách – rozhodnout o životě a smrti člověka.

Letošní Světový den se zaměřuje na domácí úrazy. I když domov pokládáme za nejbezpečnější místo, dochází v něm k 80% všech poruch zdraví – nejčastějšími jsou popáleniny, úrazy elektřinou, otravy, dušení nebo tonutí, z neúrazových stavů pak ztráta vědomí či infarkt a srdeční selhání. Jen v Evropě dojde doma k 3 milionům příhod ročně a vyžádají si 7.000 životů…

Jak předcházet domácím úrazům? „Top 12“ zásad prevence zformulovala Mezinárodní federace ČK&ČP a najdete je na našem webu.

Zásadní je ovšem znalost první pomoci. Naučit se základní dovednosti není přitom vůbec složité, bez ohledu na věk, vzdělání či povolání každého z nás.
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce představuje největšího školitele předlékařské první pomoci – jeho 180.000 instruktorů ročně naučí první pomoc více než 15 milionů lidí.

Český červený kříž v loňském roce naučil první pomoc 43.552 osob, je držitelem evropského certifikátu EFAC. Uměli byste i Vy první pomoc poskytnout? Naučit se to můžete v kurzech první pomoci – www.kurzyprvnipomoci.eu, které ČČK pořádá v celé republice.

U příležitosti Světového dne první pomoci pořádáme různé akce pro veřejnost – uveďme například již 10. ročník akce Hrad žije první pomocí 10. září v Ostravě.

Odkaz na celou tiskovou zprávu.