Součinnostní cvičení SDH

V sobotu 15. října se po necelém roce uskutečnil další výjezd do zkušebního zemědělského ústavu v Chrastavě. Naštěstí opět pouze v rámci cvičení složek IZS. Sbor dobrovolných hasičů Chrastava ve spolupráci s ČČK Liberec připravil v rámci přeshraniční spolupráce s Žitavskými hasiči součinnostní cvičení, které mělo prověřit připravenost jednotek, komunikační dovednosti a zapojení do společného zásahu.

Členové našeho Záchranného týmu tentokrát vyjimečně nepatřili mezi cvičící, ale našim úkolem bylo monitorovat postup hasičů při poskytování první pomoci zraněným osobám, které se nacházeli v zasaženém objektu. Poznatky ze cvičení jsme si poté sdělili v závěrečném hodnocení během společného a velice příjemného posezení, které bylo v režii chrastavských hasičů. Příjemně strávený čas. Nejen za to jim patří velký dík a těšíme se na další společné cvičení.

fotogalerie-zde