Součinnostní cvičení s PČR

Součinnostní cvičení PČR – poříční oddělení Brná , Policie SRN-WSP Drážďany a Záchranného týmu OS ČČK Liberec v Doksech.

Ve dnech 7. – 8. 9. 2016 proběhlo společné cvičení složek poříční policie ČR a SRN na Máchově jezeře a jeho okolí. Záchranný tým OS ČČK Liberce již tradičně několik let zajišťuje při tomto výcviku zdravotnický servis a pracovní stanoviště poskytování PP.

Smíšené česko-německé hlídky v počtu 2+2 procházely určenými stanovišti na kterých plnily stanovené úkoly (záchrany na vodě za pomoci člunu, házení záchranného lana na cíl, střelba a naše stanoviště první pomoci.

Vše probíhalo za krásného slunečného počasí a všichni zúčastnění si pochvalovali celkovou atmosféru a hlavně přínos při plnění jednotlivých úkolů pro výkon vlastní služby.

Po vyhodnocení jsme pro náš záchranný tým obdrželi pamětní medaile od velitele cvičení za  přípravu stanoviště, ale hlavně zajištění zdravotní služby.

 

Na závěr tradičně bylo fotbalové klání o pohár velitele WSP Drážďany s výsledkem 6:1 pro kolegy z SRN. Večer zakončený posezením u táboráku byl tečkou za náročným, ale úspěšným výcvikovým dnem.

 

fotogalerie-zde