Kurzy první pomoci

Oblastní spolek ČČK Liberec každoročně realizuje celou řadu zdravotnických kurzů první pomoci.

Nabízíme vám výuku v našich certifikovaných kurzech od zkušených lektorů. Výuka je zaměřena na laickou první pomoc, tedy poskytování první pomoci s minimálním počtem pomůcek, případně jen holýma rukama. Všechny kurzy mají svou teoretickou i praktickou část.

Nikdy nevíme, kdy se dostaneme do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. V takovém okamžiku je nutné najít odvahu a jednat!

Dárkové poukázky ČČK

Znalost první pomoci je vždy užitečná, protože 20 minut dojezdu profesionálních záchranářů je dlouhá doba. Přežití zraněného tak často závisí na poskytnutí laické první pomoci v místě události. Buďte připraveni pomoci a vyberte si některý z našich kurzů.

Výuka probíhá v souladu se Standardy první pomoci ČČK závaznými pro výuku první pomoci laiků na území České republiky a schválenými ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů ČR a prezidentem ČČK.

Našimi kurzy prošly již tisíce frekventantů. 

Přehled standardně nabízených kurzů první pomoci:

Nabízíme škálu základních kurzů v rozmezí 4 – 41 hodin. Každý si tak může vybrat takový kurz, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.  Některé kurzy jsou navíc akreditované MŠMT.


Život zachraňující úkony (4 hod)

Tento kurz je zaměřen pouze na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace, protišoková opatření). Absolvent získá osvědčení s platností na čtyři roky.  Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro:  firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 4 hodiny
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba

Termíny kurzů:

 •  30. 05. 2021 v čase 14:00 – 18:00 hodin  – kurz je zcela naplněn
 •  30. 09. 2021 v čase 16:00 – 20:00 hodin – kurz je zcela naplněn

Případné dotazy ke kurzům směřujte na paní Andreu Kulíkovou:
tel.: +420 725 077 016, e-mail: sekretariat@cck-liberec.cz.

prihlasit se5


Život zachraňující úkony s použitím automatického externího defibrilátoru AED (5 hod)

Kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace s použitím AED, zástava masivního krvácení,  protišoková opatření).  Absolvent získá osvědčení o absolvování s platností  na čtyři roky. Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro: pro firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 5 hodin
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba

Termíny kurzů: volné dle požadavků


Případné dotazy ke kurzům směřujte na paní Andreu Kulíkovou:
tel.: +420 725 077 016, e-mail: sekretariat@cck-liberec.cz.

prihlasit se5


Základy první pomoci (12 hod)

Jedná se o základní znalosti první pomoci, aneb „co má umět každý občan“. Spolu s život zachraňujícími úkony se naučíte pomoci sobě i druhým při mnoha dalších životu méně nebezpečných akutních stavech a při úrazech. Kurz Základy první pomoci je nejlepší přípravou na obsáhlejší kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz je velmi vhodný pro všechny  řidiče a pro všechny,  kdo chtějí pracovat v zahraničí.

Na kurz Základy první pomoci je ČČK jako jediný v ČR držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz a osvědčení mají mezinárodní platnost.

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 12 hodin
Platnost osvědčení: 5 let
Cena: 1500,00 Kč včetně DPH 21%/ osoba

Termíny kurzů:         

 • 04. – 05. 09. 2021 v čase 9:00 – 15:00 hodin  
 • 02. – 03. 10. 2021 v čase 9:00 – 15:00 hodin

Případné dotazy ke kurzům směřujte na paní Andreu Kulíkovou:
tel.: +420 725 077 016, e-mail: sekretariat@cck-liberec.cz.

prihlasit se5


Zdravotník zotavovacích akcí – táborový zdravotník (40 hodin): akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-22187/2021-6-727

Kurz probíhá ve čtyřech osmihodinových blocích o víkendech a je zakončen testem a praktickou zkouškou. Stručný obsah kurzu: 1) Základy složení a funkce lidského těla, 2) První pomoc, 3) Péče o nemocné, 4) Práce zdravotníka během zotavovací akce, 5) Základy zdravotnické dokumentace, 6) Hygiena a epidemiologie, 7) Prevence a bezpečnost u vody. Teorie se prolíná s praxí při simulovaných poraněních. 

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 40 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení: neomezena
Cena: 3 500,00 Kč /osoba (včetně DPH 21%)
Cena doškolovacího kurzu:  (dobrovolná za 4 roky) 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba (délka 4 hodiny)
Kurz bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 6 osob.

Termíny kurzů: 

 • 05. – 06. 06. 2021 + 12. – 13. 06. 2021 v čase 9:00 – 17:00 hodin 
 • 19. – 20. 06. 2021 + 26. – 27. 06. 2021 v čase 9:00 – 17:00 hodin
 • 30. – 31. 10. 2021 + 06. – 07. 11. 2021 v čase 9:00 – 17:00 hodin

Doškolovací kurz:

 • 04. 06. 2021 v čase 16:00 – 20:00 hodin
 • 15. 06. 2021 v čase 16:00 – 20:00 hodin
 • 17. 11. 2021 v čase 09:00 – 13:00 hodin


Případné dotazy ke kurzům směřujte na paní Andreu Kulíkovou:
tel.: +420 725 077 016, e-mail: sekretariat@cck-liberec.cz.

prihlasit se5


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin): akreditace MŠMT  Č.j.: MSMT-22187/2021-6-727

Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Úspěšný absolvent tohoto kurzu umí správně poskytnout  život zachraňující úkony a ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních  i mimoškolních aktivit u jeho svěřenců. Základy první pomoci jsou rozšířené o akutní stavy u dětí.

Učitelé mohou získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vedení kroužku Mladých zdravotníků, při výuce v hodinách přírodopisu, případně v rámci programu „Ochrana člověka  za mimořádných situací“. Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.

 

Určeno pro: Pedagogické pracovníky na všech stupních
Rozsah školení: 20 hodin
Platnost osvědčení: neomezena
Cena: 2 200,00 Kč / osoba (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů: 

 • 16 – 17. 10. 2021 v čase 09:00 – 17:00 hodin, kurz je zcela naplněn

Případné dotazy ke kurzům směřujte na paní Andreu Kulíkovou:
tel.: +420 725 077 016, e-mail: sekretariat@cck-liberec.cz.

prihlasit se5


 Kurz pro absolventy autoškol (6hod)

Uchazeči o řidičský průkaz získají teoretické i praktické znalosti o život zachraňujících úkonech. Tento kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace, protišoková opatření). 

Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dám Zákonem č. 247/2000Sb. 

 

Určeno pro: uchazeče o řidičský průkaz
Rozsah školení: 6 hodin
Platnost osvědčení: 
Cena: individuální

Termíny kurzů: 


Případné dotazy ke kurzům směřujte na paní Andreu Kulíkovou:
tel.: +420 725 077 016, e-mail: sekretariat@cck-liberec.cz.