Seniorská obálka

V pátek 28.06.2019 proběhla v Liberci tisková konference k ojedinělému projektu seniorská obálka. Poprvé zavedl v České republice Seniorskou obálku Jihomoravský kraj v létě minulého roku. Postupně
se k projektu přidaly i další kraje. Liberecký kraj je 11 krajem, který se k projektu připojil.

Seniorská obálka je tiskopis, do kterého osaměle žijící senior nebo zdravotně postižený zaznamená všechny své nemoci, alergie, léky které užívá, informace o praktickém lékaři, pobyty v nemocnici a
kontakt na nejbližší příbuzné. V tiskopisu by mělo být vypsáno vše čitelně, tedy ideálně vyplněné na internetu nebo tiskacím písmem. U léků je potřeba vypsat nejen o jaký lék se jedná, ale také sílu léků a jejich dávkování. Důležité je mít na kartě vždy aktuální informace, tzn. pokud se změní léky je potřeba vypsat novou kartu a tu starou zničit.

Záchranáři budou tuto obálku prioritně hledat na vnitřní straně vstupních dveří, na lednici a kuchyňské lince, popř. jiném viditelném místě.
Formulář Seniorské obálky, včetně pokynů k vyplnění je k dispozici na stránkách ZZS LK, PČR, HZS LK, Libereckého kraje. V průběhu několika týdnů bude k dispozici i v písemné formě v celém Libereckém kraji a to jak prostřednictvím jednotlivých složek IZS, tak na Libereckém kraji.