Scoop rám (2 ks)

Jedná se o speciální pomůcku sloužící pro šetrné zvednutí pacienta, tak aby se minimalizoval jeho pohyb při manipulaci. Používá se především v případech, kdy je u pacienta podezření na poranění míchy nebo páteře. Rozložením nosítek lze manipulovat s pacientem v té poloze, v jaké se nachází po úraze.

Poté co je pacient za pomoci scoop rámu přenesen na vhodné místo bývá položen do vakuové matrace nebo na páteřní desku, zafixován a dále následně transportován.

Scoop rám neslouží jako náhrada nosítek.