Schůzka s AED

První schůzka Záchranného týmu v roce 2015 byla věnovaná oživování. Dozníval Silvestr, bylo to třeba! To byl samozřejmě pokus o humor.

Připomenout si resuscitaci a práci s AED bylo nutné, protože pan ředitel koupil nový defibrilátor, který jsme si museli představit (a my jemu), abychom si rozuměli. Pro trénink resuscitace máme defibrilátor Philips s osmi cvičnými situacemi. Nevyzkoušeli jsme všechny situace, ale pocvičili si všichni. Dá se říct, že Záchranný tým zachraňovat umí. Velmi solidní výkon podali i mládežníci, kteří přestupují k dospělákům. Když cvičí všichni, tak se musela připojit i Eliška. V necelých třech letech ji jde resuscitace skvěle.

Mnozí si zopakovali měření krevniho tlaku pažním tonometrem.

Pro další schůzku byla pro praktické cvičení vybraná obvazová technika. Máme se na co těšit.