Řidiči si přišli pro nové autolékárničky

Motoristo, nepřehlížej, pomáhej! První moc není věda. V duchu tohoto sloganu se nesla akce Záchranného týmu OS Českého červeného kříže v Liberci a Týmu silniční bezpečnosti, která proběhla v pátek 30.1. 2015 v obchodním centru Fórum Liberec. Projekt si kladl za cíl oslovit mnohé návštěvníky obchodního centra, zvláště pak řidiče a poukázat na potřebu všech lidí bez výjimky ovládat alespoň základy první pomoci.

Tyto základy považujeme za naprostou nezbytnost a občanskou povinnost každého jednotlivce, jenž může absolvovat některý z mnoha kurzů první pomoci ČČK na území celé naší země. Není zde místo pro výmluvy. Bohužel stále se nám potvrzuje, že převážná většina lidí o tuto problematiku nejeví vůbec žádný zájem. Zpravidla však jen do doby, než se někomu z jejich blízkých něco nedobrého přihodí. To už bohužel bývá pozdě.

IMG_0197     IMG_0150     IMG_0161     IMG_0123

Právě proto jsme opět navázali na předešlé osvětové akce, kterých každoročně pořádáme nespočet. Za podpory odboru dopravy Libereckého kraje jsme připravili právě tento projekt zaměřený na motoristy. Začátkem roku 2015 totiž končí platnost mnoha autolékárniček a naší snahou tak bylo přilákat co nejvíce řidičů, kterým alespoň ve velmi zkrácené verzi vysvětlíme některé postupy při poskytování první pomoci. Odměnou pro všechny řidiče, kteří si u nás na vlastní kůži vyzkoušeli resuscitaci byla nová, kvalitní autolékárnička s platností na další 4 roky.

Všem řidičkám, řidičům, spolujezdcům, ale i všem ne-řidičům, kteří našli odvahu a alespoň na krátkou chvíli se u nás v pátek zastavili, nezbývá než poděkovat za jejich zájem a popřát mnoho šťastných kilometrů bez nehod a věříme, že s některými z nich se brzy setkáme na jednom z našich kurzů první pomoci, kde budou moci načerpat nové znalosti, ale také nutnou dávku sebejistoty.

DALŠÍ FOTKY VE FOTOGALERII.