První zasedání PANELU pro Liberecký kraj v roce 2014

Programem prvního letošního zasedání bylo zhodnocení cvičení PANELU v roce 2013 a příprava další koncepce na příští období.

 

         

Co je to PANEL? PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje …

Jedná se o organizační, koordinační a komunikační platformu pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby. PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje.

 

V PANELU pro Liberecký kraj jsou zařazeny tyto subjekty:

 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa
 • ADRA o.s.
 • ELVA HELP o.s.
 • Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Česká Lípa
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové pomoci
 • Diecézní charita Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec je hlavním koordinátorem pro NNO.

PANEL:
 • podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele zásahu složek IZS,
 • plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené hejtmanem kraje nebo starostou ORP,
 • koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných událostí,
 • poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU zejména pomáhat při:
  • vytváření intervenčních týmů,
  • provádění psychosociální intervence,
  • poskytování duchovní pomoci,
  • poskytování zdravotnické pomoci,
  • budování a zajištění provozu evakuačních zařízení,
  • vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovat logistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,
  • poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),
  • zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.),
  • zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování,
  • poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel,
  • přípravě a výcviku PANELU.