První pomoc při otravách

Tento měsíc máme v duchu Velikonoc a pálení čarodějnic, zkrátka o důvod víc uspořádat větší sešlost a dát si pár skleniček. Proto bychom Vám chtěli v dnešním vydání přiblížit, jak poskytnout první pomoc člověku otrávenému alkoholem, ale i jinými škodlivými látkami např. léky, chemickými přípravky, houbami atd.

Akutní intoxikace je náhle vzniklé onemocnění způsobené cizorodou škodlivou látkou různého původu. U 80-90% akutních intoxikací dospělých se jedná o suicidální příčinu otravy. Nejčastější vyvolávající látkou je otrava běžně dostupnými léky (tj. psychofarmaky, sedativy v kombinaci s alkoholem). U náhle vzniklého onemocnění, které je spojené s poruchou vědomí, je třeba zjistit, zda postižený požil nebo je podezřelý z požití toxické či neidentifikovatelné látky. Důležité je cílený rozhovor s nemocným nebo rodinnými příslušníky, zaměřený na psychiatrické onemocnění, deprese či suicidální tendence.

Na místě je třeba zajistit veškeré podezřelé látky či léky. Telefonické konzultace týkající se intoxikací látkami poskytuje nepřetržitě Toxikologické informační středisko v Praze.

Mezi příznaky patří porucha vědomí, zmatenost, euforie, agresivita, zúžení či rozšíření zornic, dechové a oběhové změny. Můžeme pozorovat i změny barvy kůže – bledost (olovo), červená (oxid uhelnatý), dále změny teplot (snížená – opiáty), křeče, anebo zápach dechu (např. po alkoholu).

Hlavním krokem při poskytování první pomoci je zhodnocení stavu vědomí. Dále zajistíme průchodnost dýchacích cest a kontrolujeme základní životní funkce. Samozřejmě že v případě bezvědomí, když postižený nedýchá a nemá hmatný puls, zahájíme KPR – Kardiopulmonální resuscitaci. Dále zajistíme tzv. pravidlo 5T – teplo (snaha o udržení optimálního tepelného komfortu), tekutiny (pouze otíráme rty a obličej), ticho (zabezpečení klidu, uklidňování pacienta, tišení bolesti (správné ošetření poranění, léky proti bolesti nikdy nepodáváme), transport (co nejrychleji volat Zdravotní záchrannou službu – 155). U inhalačních otrav (postižený se nadýchal škodlivé látky) je důležité vynesení nemocného ze zamořeného prostředí a zajištění přísunu čerstvého vzduchu.

Přestože je výskyt intoxikací vysoký, tak jejich celková mortalita se pohybuje dlouhodobě pod 1%. Ačkoli toto číslo není vysoké, vždy předem zvažte svoje možnosti. Otravy mohou zanechat trvalé zdravotní následky a nezřídka ohrozit život!

Veronika Pachtová

Veronika Pachtová

Zmije jedovatá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *