Prověrka dobrovolných záchranářů ČČK Liberec

Dobrovolní záchranáři z Oblastního spolku ČČK Liberec cvičili ve Sloupu v Čechách. „Do Sloupu jezdíme již pěknou řádku let. Je tu krásná příroda a mnoho zajímavých míst, která se dají využít k mnoha  námětovým cvičením a ani v letošním roce tomu nebylo jinak“, říká ředitel spolku Karel Studený.

Zdravotníci Záchranného týmu OS ČČK Liberec se v průběhu celého roku účastní mnoha cvičení a zpravidla vždy společně s dalšími složkami IZS. Letošní cvičení ZT ve Sloupu v Čechách však bylo o poznání komornějšího charakteru a kladlo si za cíl věnovat se v prvé řadě konkrétním potřebám našeho týmu a zapojit do činnosti i některé z nově příchozích členů.

Během víkendového cvičení (3.-5.10.2014) nebylo záchranářům v rámci motta: „těžko na cvičišti,  lehce na bojišti“ nic odpuštěno a vše probíhalo jako při skutečném zásahu. V několika případech museli zdravotníci kromě ošetření a zajištění pacienta provést také jeho transport z těžko přístupných míst jako např. snesení ležícího pacienta z vyhlídkové věže, vyproštění z jeskyně apod. Tomu všemu přihlíželi nekompromisní rozhodčí,  kteří bedlivě zaznamenávali celý průběh jednotlivých cvičení k následnému rozboru.

Pro všechny zúčastněné bylo cvičení dalším cennou zkušeností a ujištěním, že to co děláme má smysl. Děkujeme za zodpovědný přístup a ukázkovou prezentaci směrem k veřejnosti, která byla u několika stanovišť přítomna.