Příprava občanů k obraně státu – „Ještědská hlídka“ – Červený kříž Liberec byl u toho

V pátek 10.5. 2019 se v Hrádku nad Nisou v areálu Kristýna uskutečnil branný závod 6. – 9. tříd ZŠ Libereckého kraje. Pořadatelem závodu bylo Krajské vojenské velitelství Liberec a město Hrádek nad Nisou
Žáci druhého stupně základních škol z Libereckého kraje plnily na trati kolem vodní plochy na Kristýně hned několik disciplín branné připravenosti.
Členové záchranného týmu našeho Libereckého spolku ČČK byli na jednom stanovišti zdravotní přípravy a připravili pro soutěžící řešení zdravotních problémů zraněných osob při napadení skupinkou osob a dopravní nehodu cyklisty. Ukázalo se, že je potřeba vyvinout hodně úsilí ve zlepšení znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci u žáků základních škol na všech stupních. 

Velkým plusem je, že se taková soutěž připravila a ukázala kde jsou rezervy při mimoškolní výchově dětí.

Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této soutěže podíleli, hlavně Krajskému vojenskému velitelství v Liberci a už se těšíme na další ročník, který už poskytne komplexní pohled na to jak budou soutěžící lépe připraveni k plnění poslání této soutěže.