Poranění páteře a míchy

V poslední době vzrůstá počet dopravních nehod a úrazů způsobených pádem z výšky, které jsou hlavními příčinami poranění páteře. Přibývají také sportovní poranění, zejména z létání na rogalech a padácích, ze skoků do mělké vody, hraní hokeje nebo jízdy na koni.

Páteřní kanál obklopuje a chrání křehkou míchu, proto je poranění páteře závažné právě z důvodu jejího poškození a následného neurologického postižení. Protože porušení míchy může vést k poruchám citlivosti, pohyblivosti, až k celkovému ochrnutí pohybového aparátu.

Poranění páteře se dělí na úrazy páteře bez poranění míchy, s poraněním míchy a úrazy míchy bez poranění páteře.

Hlavním příznakem poškození páteře je bolest v postižené oblasti. Dalo by se říct, že tu jsou obecně příznaky zlomeniny. Dále ochabnutí horních i dolních končetin (nemožnost pohnout danou končetinou), ztráta citlivosti (postižený nerozezná studené od teplého, necítí dotek), abnormálně zvýšená citlivost (pacient cítí bolest při jakémkoli doteku). Pokud došlo k většímu poškození míchy, postižený může jevit známky šoku. Může mít také potíže s dýcháním. Pokud dojde zároveň k poranění hlavy, může dojít k poruše vědomí. Vždy je nutné zjistit mechanismus úrazu, pokud nám to situace umožní.

Máme-li podezření na poranění páteře, je třeba tomu od počátku přizpůsobit manipulaci s pacientem. Platí, že s pacientem, který má poraněnou páteř, by se mělo co nejméně pohybovat.  Nejlépe s ním vůbec nehýbat. Zajistit základní životní funkce a zavolat ZZS (Zdravotní záchrannou službu).

Případná manipulace s pacientem se týká vyprošťování a transportu do nemocnice. Pacienta je nutné transportovat na tvrdé podložce, v poloze na zádech, s hlavou zajištěnou proti pohybu (fixace krční páteře pomocí krčního límce). Při tom je třeba dbát na zajištění základních životních funkcí (pacient v bezvědomí).

V případě selhání základních životních funkcí musíme zahájit KPR (kardiopulmonální resuscitaci), a ta má vždy před poraněním páteře přednost!

V současné době jsou nebezpečné sporty moderní, a tak s blížícím se letním obdobím vzrůstá riziko těchto poranění. Každý z Vás se může stát účastníkem takového neštěstí, proto pokud si nejste jistí svými znalostmi v oblasti první pomoci, přihlaste se na jeden z kurzů první pomoci pořádaných Oblastním spolkem ČČK Liberec.

Veronika Pachtová

Veronika Pachtová

Zmije jedovatá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *