Poranění hrudníku

Úrazy hrudníku jsou velmi častá poranění, která se někdy vyskytují izolovaně a jindy doprovází jiná poranění. Můžou figurovat jako dominantní poranění nebo jako méně významná poranění přidružená. Poranění hrudníku jsou závažná zvláště proto, že kromě hrudní stěny mohou postihnout i životně důležité orgány (plíce, srdce, velké cévy). Proto znalost těchto zranění je pro primární péči důležitá. Včasné a správné ošetření může významně ovlivnit prognózu.

Příčinou bývají dopravní nehody, pády, nárazy, stlačení hrudního koše (Blast syndrom) anebo násilné trestné činy (střelná či bodná rána). Tupá traumata dopravních nehod jsou následkem: převrácením a rolováním vozu, nárazem na volant a air-bag či vymrštění z vozu. Podle mechanismu vzniku dělíme tato zranění na:

  • zavřená poranění hrudníku
  • otevřená poranění hrudníku.

Mezi zavřená poranění hrudníku patří zlomeniny žeber nebo hrudní kosti a vznik uzavřeného pneumothoraxu (=nahromadění vzduchu či jiného plynu v uzavřeném prostoru obklopující plíce). Charakteristické je tzv. paradoxní dýchání, kdy se vylomená část hrudní stěny chová jinak než zbytek hrudníku. Při vdechu se vtahuje a při výdechu vyklenuje. U zlomenin žeber dochází k výrazné bolesti a dechové tísni. Zavřený pneumotorax brání rozpětí plíce při vdechu. Postiženého uklidníme a volíme polohu v polosedě s podloženými zády.
Při patrném nerovnoměrném vyklenování hrudníku – fixace hrudníku elastickým obinadlem.

Při zástavě dýchání zahájíme KPR (kardiopulmonální resuscitace) a rychle zajistíme ZZS (Zdravotní záchrannou službu).
Otevřený pneumothorax vzniká následkem bodného, střelného a někdy i tupého poranění hrudní stěny. Dochází k trvalé komunikaci mezi zevním prostředím a hrudní dutinou. Rána krvácí a uniká jí navenek vzduch. Každé nasátí vzduchu zhoršuje stav postiženého. Plíce kolabuje. Pacientovi se obtížně dýchá a dochází u něj k namodrání sliznic a kůže z důvodu špatného okysličení krve. V prvém okamžiku je důležité uzavřít otvor v dutině hrudní dlaní (postiženého či zachránce) a zajistit polohu v polosedě. Při provádění první pomoci vždy kontrolujeme základní životní funkce a snažíme se zajistit odbornou pomoc a rychlý transport do zdravotnického zařízení zavoláním rychlé zdravotní záchranné služby.


Při poraněních hrudníku je nutné mít na paměti, že ve velkém počtu případů bývá poraněno i břicho nebo nitrobřišní orgány. O tom se můžete dočíst v dalším vydání našeho seriálu.

Veronika Pachtová

Veronika Pachtová

Zmije jedovatá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *