Popáleniny

Popáleniny a opařeniny vznikají při poškození těla vlivem vysokých teplot nebo ozářením a působením chemických látek či elektrickým proudem.

Všechny popáleniny a opařeniny se velmi dlouho hojí – na poškozených místech se musí vyhojit stará tkáň a narůst nová – obecně se jedná o velmi bolestivé poranění.

Rozlišujeme popáleniny prvního až čtvrtého stupně. První stupeň – zarudlá kůže, silná bolestivost, dobré hojení. Druhý stupeň – tvoří se puchýře vyplněné čirou tekutinou, silná bolestivost, delší hojení, nemusí zůstat puchýře. Třetí stupeň – kůže je bledá, nebolestivá neboť nervová zakončení jsou zničena, hojí se týdny až měsíce. Čtvrtý stupeň – tkáň je zuhelnatělá – kůže je zcela zničená.

Popáleniny mohou být život ohrožující, zvláště pokud zasáhnou větší část těla. Na jizvení jsou citlivé především obličej, dlaně, plosky nohou a pohlavní orgány.

Pro hodnocení rozsahu popálení se v lékařství používá pravidlo jedenácti devítek. Povrch těla je orientačně rozdělen na oblasti o rozsahu devíti procent povrchu kůže: hlava, horní část hrudníku, odpovídající část zad (zhruba po lopatky), levá a pravá horní končetina, spodní část břicha a zad, levé a pravé stehno, levý a pravý bérec včetně chodidla a jedno procento tvoří genitálie. Plochu lze orientačně odhadnout podle velikosti dlaně postiženého, která tvoří přibližně jedno procento povrchu jeho těla.

První pomoc – zamezíme dalšímu působení tepla. Ihned sundat těsnící předměty – bude narůstat otok v místě poranění, zejména kovy, které udržují teplo. Případné příškvarky (části oděvu) neodtrhávejte. Co nejdříve popálená místa chlaďte, snižuje se tím celkové poškození tkáně, výrazně snižuje bolest. Menší rozsah poškozených ploch ochlazujte tekoucí studenou vodou, na větší rozsah poškození povrchu těla použij vlažnou vodu, nikdy postiženého neochlazujeme celého studenou vodou, může se způsobit podchlazení, zvláště u malých dětí. Postižené místo sterilně překrýt, nepoužíváme však žádné zásypy, masti či oleje. Vzniklé puchýře nepropichujeme. Při popálení úst a hrdla podáváme po locích studenou tekutinu popřípadě dáme cucat kostku ledu. U rozsáhlých popálenin začneme provádět protišoková opatření a včas voláme RZZS (155 nebo 112).