PANEL Libereckého kraje

 PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje

dále jen „PANEL“ je organizační, koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními samosprávami a krizovými štáby. PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje:

panelLK

 • Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa
 • ADRA o.s.
 • ELVA HELP o.s.
 • Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Česká Lípa
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové pomoci
 • Diecézní charita Litoměřice

Jménem PANELU vystupuje hlavní koordinátor, případně jeho zástupce, který byl zvolen na společném setkání zástupců jednotlivých organizací. Hlavní koordinátor je v případě vyhlášení krizového stavu členem stálé pracovní skupiny ochrany obyvatelstva Krizového štábu Libereckého kraje. V případě řešení mimořádné události hlavní koordinátor spolupracuje s HZS Libereckého kraje.
Každá organizace zapojená do činnosti PANELU je odpovědná za své pracovníky, kteří jednají a vystupují jménem své organizace.

 

PANEL

 • podílí se na řešení mimořádných událostí vzniklých na území kraje pod velením velitele zásahu složek IZS,
 • plní za krizových situací a při koordinaci záchranných a likvidačních prací úkoly stanovené hejtmanem kraje nebo starostou ORP,
 • koordinuje dobrovolnickou pomoc obyvatelstvu a obcím při řešení následků mimořádných událostí,
 • poskytuje podporu činnosti přímo zasahujících složek IZS. Za tímto účelem je úkolem PANELU zejména pomáhat při:
  • vytváření intervenčních týmů,
  • provádění psychosociální intervence,
  • poskytování duchovní pomoci,
  • poskytování zdravotnické pomoci,
  • budování a zajištění provozu evakuačních zařízení,
  • vytváření logistické infrastruktury území (logistické vazby, logistické prvky, organizovat logistiku) pro zajištění humanitární pomoci postiženým územím a náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami,
  • poskytování materiální podpory zasaženým občanům i zasahujícím složkám IZS a spolupracujícím osobám (voda, potraviny, ošacení, deky apod.),
  • zajišťování dostupné techniky (automobily, technická zařízení, výpočetní technika apod.),
  • zajišťování volné ubytovací kapacity pro potřeby nouzového ubytování,
  • poskytování personální výpomoci obcím k zajištění nouzového přežití obyvatel,
  • přípravě a výcviku PANELU.

 

Koordinátorem za NNO byl ustanoven ředitel Oblastního spolku ČČK Liberec pan Ondřej Hradec.