O zdraví účastníků Mistrovství ČR dobrovolných a profesionálních sborů v požárním sportu se starali zdravotnící Záchranného týmu OS ČČK Liberec

Ve dnech 24. – 26. srpna se v Liberci ve Sport parku a Home kredit aréně konalo 47. Mistrovství ČR v požárním sportu dobrovolných a profesionálních družstev.
Oblastní spolek ČČK Liberec byl Krajským ředitelstvím HZS Liberec požádán o zdravotnické zabezpečení účastníků tohoto mistrovství. 
jelikož to bylo v době právě probíhajících prázdnin a dovolených, zajišťovalo službu ve Sport parku šest členů našeho záchranného týmu(Roman Hainz, Jára Hainzová, Anička Stahoňová, Yvona Bejblová, Karel Studený) a oba sanitní vozy. V areálu atletického stadionu byla ještě k dispozici naše polní nafukovací ambulance plně vybavena pro případ poskytnutí zdravotní péče většímu počtu zraněných. Vše probíhalo ve standardním režimu lehčích poranění a nemuseli jsme řešit žádné naléhavé stavy poškození zdraví účastníků mistrovství. 

Děkujeme pořadatelům S Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za důvěru kterou dostal náš Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec a jeho tým zdravotníků pro zajištění zdravotní péče pro tak velké množství účastníků. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na této akci a všem ostatním při zajišťování ostatních akcí ve stejném čase.

Karel Studený, ředitel Úřadu OS ČČK