O týmu

Záchranný tým oblastního spolku ČČK Liberec (dále jen „ZT“)  je součástí Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Od roku 2001 je smluvním partnerem Hasičského záchranného sboru, dále pak Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR jako záložní zdravotnická jednotka pro poskytování první pomoci při mimořádných událostech.

ZachranntyTym

Zdravotnická posádka ZT 1+3 s plně vybaveným sanitním vozidlem je připravena k výjezdu do 30 minut od vyzvání některé z hlavních složek IZS či na žádost samosprávy obcí a kraje. Další zdravotnické posádky dle potřeby a závažnosti.

ZT plní úkoly vyplývající z krizového řízení a je zároveň hlavním koordinátorem PANELU pro činnost nestátních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí a humanitární pomoci v rámci Libereckého kraje.

Disponuje až 30 proškolenými zdravotníky v akreditovaných zdravotnických kurzech první pomoci a první psychologické pomoci, kteří mají zajištěno pravidelné vzdělávání, účastní se odborných stáží na ZZS LK a mají zkušenosti z mnoha zdravotnických asistencí. Nedílnou součástí Záchranného týmu je lékař, zdravotničtí záchranáři a střední zdravotnický personál .

 

Hlavní poslání Záchranného týmu ČČK Liberec:

– Na výzvu partnerů z Integrovaného záchranného systému poskytovat v rámci Libereckého kraje zdravotnický a obslužný personál pro poskytování první pomoci a další humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu při zasažení mimořádnou událostí.

– Být připraveni reagovat na výzvy krizového štábu ČČK  nebo krizových štábů, či jiných subjektů v zasažených oblastech ČR.

– Zabezpečování zdravotnických asistencí pří společenských, kulturních a sportovních akcí.

– Prezentace první pomoci, osvěta a prevence obyvatelstva ČR.

 

 Jsme zde od toho, abychom pomáhali.
Umíme to! Spolehněte se… Záchranný tým oblastního spolku ČČK Liberec.