Na Liberecké radnici se udělovaly „Zlaté kříže“ dárcům krve za 80 a 120 odběrů

Dne 24. 9. 2018 od 16:00 hod. v obřadní síni Liberecké radnice  byly předány zasloužilým dárcům krve z rukou ředitele Úřadu Oblastního spolku červeného kříže pana Karla Studeného, primátora Statutárního města Liberec pana Tibora Batthyaniho a zástupců Transfuzního oddělení KNL ocenění Zlatý kříž III. a II stupně.

.          III.st. za 80 bezpříspěvkových odběrů krve, za které je ocenění udělováno získalo celkem 31 dárců.         

  1. stupněm za 120 bezpříspěvkových odběrů krve bylo oceněno 28 dárců. Všem oceněným krátce poděkovali primátor SML pan Tibor Batthyány a ředitel Úřadu Oblastního spolku ČČK Liberec Karel Studený Společnost tak prostřednictvím Červeného kříže těmto lidem děkuje za jejich obětavost a nezištnou pomoc všem, kteří ji potřebují.

            Princip bezpříspěvkového dárcovství vychází z požadavku maximální dosažitelné bezpečnosti transfúze. Sérii vyšetření a důsledné dodržování stanovených lhůt a postupů zacházení s krví a jejími deriváty tak doplňuje základní předpoklad, že dárce není k odběru motivován jinak než touhou pomoci druhým. Proto jsou ocenění Červeným křížem určeny těm, kteří spolupracují s transfúzním oddělením dlouhodobě.

Karel Studený
ředitel  Úřadu  OS ČČK Liberec