Manévry na Žernoseckém jezeře

Nářek a pláč dvou desítek raněných, všudypřítomné volání o pomoc ozývající se z paluby výletní lodě Albia a rozsáhlé manévry Záchranných složek na vodní hladině. To bylo cvičení Oblastního spolku ČČK Liberec, které za účasti poříční policie z ČR a Německa, vodní záchranné služby ČČK, organizace Elva Help a samotného Záchranného týmu OS ČČK Liberec proběhlo začátkem července na Žernoseckém jezeře v Píšťanech na Litoměřicku.

Jednalo se o prověřovací cvičení, které si kladlo za cíl prověřit připravenost a odbornou způsobilost nejen vlastních záchranářů při mimořádné události s velkým počtem raněných, ale také součinnost na úrovni velení a vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými zasahujícími složkami.

         

Při neštěstích většího rozsahu s velkým počtem raněných je zpravidla využíváno takzvané metody START (snadné třídění a rychlá terapie) sloužící pro snadné, rychlé a především efektivní vyšetření a roztřídění všech postižených do několika definovaných kategorií, dle závažnosti jejich zdravotního stavu. Na základě tohoto prvotního roztřídění v místě neštěstí jsou pacienti následně transportováni k dalšímu ošetření.

Ne jinak tomu bylo v průběhu našeho cvičení, které bylo pro záchranáře o to komplikovanější, že se jednalo o zásah na vodní hladině. Stísněné prostory na palubě lodi záchranářům nehráli příliš do karet. Ti se museli velmi rychle přizpůsobit a vypořádat se nejen s omezenou možností manipulace, ale také s nutností bezpečného překládání raněných na záchranné čluny a mnoha dalšími okolnostmi. Díky obětavému nasazení všech záchranných složek se většinu nešťastníků z výletní lodě podařilo i přes náročné podmínky zachránit.

         

Všem zúčastněným patří velké díky za skvělý přistup, nasazení a spolupráci. Stejně tak patří poděkování Povodí Labe za zapůjčení lodí, paní starostce a všem obyvatelům obce Píšťany a dalších obcí za jejich dlouholetou spolupráci a skvělé výkony v rolích figurantů bez kterých bychom se neobešli. Opět za rok se těšíme snad na viděnou.