Lidé bez domova v zimním Liberci

12. ledna vyjela skupina členů Záchranného týmu OS ČČK Liberec se sanitou naplněnou oblečením, obuví a dekami, které nám do ošacovacího střediska červeného kříže donesou občané a dodá naše partnerská firma Dimatex s.r.o ve Svárově za lidmi bez domova do Liberce a jeho okolí, aby jim předali vše, co potřebují pro holé přežití v těchto zimních mrazivých dnech.

Navštívili jsme všechna místa, která jsme měli zmapována z předešlé akce s Městskou policií Liberec a redakcí Libereckého deníku. Ne všechny jsme na místech, kde se po většinu času zdržují, našli. Někteří se přesunuli na jiná místa, jiní byli ve městě za sběrem a jinou činností, která jim zajistí aspoň nějaké finanční prostředky na živobytí. Osudy všech těchto lidí jsou smutné a většina již rezignovala chtít něco se svou situací udělat a chtít se vrátit do normálního způsobu života. I přes radu našich zdravotníků i strážníků MP nic pro sebe nedělají, nedojdou si na příslušné úřady, aby si vyřídili doklady nebo sociální pomoc v nouzi. Někteří ani žádnou pomoc nechtějí a odmítají snahu těch, kteří se snaží jim pomoci. Přesto všechno negativní se členové Záchranného týmu OS ČČK Liberec snaží těmto lidem byt nápomocni a přesvědčovat je, že jen vlastní vůlí můžou se sebou něco udělat a změnit svůj život k lepšímu.

OS ČČK Liberec děkuje všem, kteří nám “pomáhají pomáhat“

– Firma Dimatex s.r.o. Svárov za materiální pomoc v podobě oblečení a obuvi
– Statutární město Liberec za finanční podporu na provoz ošacovacího střediska
– Městská policie LibereC
– Dobrovolní členové Záchranného týmu OS ČČK.
– Liberecký deník
– Občané města Liberec
Karel Studený
ředitel Úřadu OS ČČK

 

fotogalerie-zde