Letošní rok poslední akce pro motorkáře na polygonu v Jihlavě

Druhý srpnový víkend se na polygonu v Jihlavě uskutečnila poslední akce pro uživatele motocyklů všech kubatur pod názvem „Učme se přežít“, kterou pořádá Tým silniční bezpečnosti Liberec za podpory Libereckého kraje a České kanceláře pojistitelů. Náš Záchranný tým je již dlouhá léta partnerem při všech kurzech tohoto typu, kde zajišťujeme zdravotnickou asistenci se sanitou a přednáškovou činnost pro účastníky kurzu.

 

Tyto kurzy jsou velkou pomocí pro motorkáře, kde pod dohledem zkušených instruktorů se naučí jak správně ovládat svůj stroj při různých situacích, které je mohou potkat na silnicích. Letos proběhlo celkem 18 výcvikových dní, 10x na autodromu v Sosnové a 8x na polygonu v Jihlavě.

Jsme rádi, že naši záchranáři mohou být součástí tohoto týmu a přispět svou činností k zabezpečení průběhu všech pořádaných akcí.

Děkujeme organizátorům z Týmu silniční bezpečnosti za využívání našich služeb při těchto akcích a těšíme se na další rok 2018 opět s celým kolektivem instruktorů, pořadatelů a motorkářů na autodromech.