Kurz psychosociální krizové intervence

Členové záchranného týmu ČČK Liberec o víkendu 1. – 2.12.2012 podstoupí intenzivní celo víkendový kurz psychosociální krizové intervence zakončený závěrečnou  zkouškou. Kurz povedou psychologové Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje kpt. Mgr. Drahomíra Horová a kpt. Mgr. Marcela Valachová.

Cílem kurzu bude mj. získat a osvojit si dovednosti pro vedení intervenčního rozhovoru. Naučit se vnímavě chápat a porozumět různým situacích ve kterých se lidé mohou nacházet a pomoci jim tyto situace zvládat a řešit. Dále bude kurz zaměřen na práci s emocemi, řešení a vyrovnávání se s neštěstím a krizemi.

Z našich zkušeností např. z povodní v sprnu 2010 víme, že tato psychosociální pomoc je v zasažených oblastech velmi potřebnou a žádanou. Ten kdo nezažije, jen těžko pochopí stavy ve kterých se tito lidé častokrát nacházejí. A právě v těchto situacích je naprosto nezbytné umět s lidmi šetrně a vhodným způsobem jednat.

Při úspěšném absolvování celého kurzu s nulovou absencí a složení závěrečné zkoušky bude kurzistům vystaven certifikát o absolvování kurzu.