Hlášení Krizového štábu ZT ČČK Liberec

Hlášení Krizového štábu ZT ČČK Liberec

18.1.2014 v 13:25 hod nahlášeno pohřešování skupiny turistů (6 osob). Dle výpovědi příbuzných odjeli pohřešovaní, paní Marie Kulhánková narozená 1959 a pan Albert Kulhánek narozen 1950 a další čtyři osoby dne 18. 1. 2014 ráno ze svého domova na turistickou túru v okolí zříceniny hradu Hamrštejn. Dosud se však nevrátili do místa bydliště. Poslední kontakt s pohřešovanými byl telefonicky téhož dne kolem poledne cca ve 12:10 hod. Od té doby je telefon nedostupný a pohřešovaní nejsou doma a nedali o sobě vědět ani jiným způsobem.

Úkol pro Záchranný tým:

Zajistit svolání týmu 13:40 hod a následný výjezd. Dojezd nejdéle v 14:30 hod na místo zahájení akce. Trasa pohybu vozidel vyznačena oranžově až k vodní elektrárně pod hradem Hamrštejn, následný přechod přes řeku pomocí pohyblivé lávky (transborder) odkud je pravděpodobný vstup pohřešovaných do lesa. Provést pomocí vytvořené rojnice ucelený průzkum předpokládaného pohybu pohřešovaných proti proudu řeky Nisy. Úkolem ZT je zajistit nalezení všech pohřešovaných osob a poskytnutí potřebné pomoci. Hrozí – poranění pohybového aparátu, nebezpečí celkového prochlazení a tím neschopnosti samostatného pohybu. Pátrání končí na nádvoří hradu.

            

Nutné vybavení týmu:

Transportní prostředky do terénu, baterky, zdravotnický materiál, termo-fólie, radiostanice.

Před vlastním výjezdem nahlásit veliteli Záchranného týmu počet osob ve výjezdu a nahlásit přesný  čas výjezdu a dojezdu na místo operace – zahájení akce.

 

 

Ano, přesně takto vypadal námět cvičeného svolání Záchranného týmu OS ČČK Liberec ze soboty 18.01.2014, kdy členové týmu ve 13:40hod obdrželi svolávací výzvu. Za 25 minut poté již ze základny ZT vyjíždějí dvě plně obsazená vozidla do zásahu.