Evropský týden mobility v Praze a Liberci s Červeným křížem

Ruku v ruce s Týmem silniční bezpečnosti a složkami Integrovaného záchranného systému se zapojil i Oblastní spolek ČČK Liberec do propagace evropské akce „Den bez aut“. Členové našeho záchranného týmu byli na dvou akcích v Praze a Liberci se zaměřením na bezpečnost silničního provozu a prezentace využívání hromadné dopravy hlavně ve městech.

Obě akce byly zaměřeny hlavně na školní mládež a jejich rodiče. Na jednotlivých stanovištích plnily zadané úkoly, kde po splnění dostávaly drobné dárky s tématikou bezpečného chování v dopravě. U našeho stánku si děti, ale i rodiče a široká veřejnost mohli vyzkoušet jaké to je poskytnout dobrou kvalitní první pomoc, která mnohdy rozhoduje o životě zraněné osoby. Neopomněli jsme ani na propagaci dárcovství krve a získávání nových bezpříspěvkových dárců.

Počasí těmto akcím přálo, takže bylo i dost zájemců. Díky všem, kteří se zapojili do zvládnutí náročného programu obou dnů.