Evropský týden mobility v Liberci

Evropský týden mobility 22. září vyvrcholil v Liberci dnem bez aut nazvaný také „Jezdíme bezpečně“. Na náměstí Dr. E. Beneše od 9 do 17 hodin se prezentovaly svou činností složky integrovaného záchranného systému. Akce, kterou pořádala Policie ČR se zůčastnil také Tým silniční bezpečnosti a Záchranný tým Oblastního spolku Českeho červeného kříže Liberec, jako ostatní složka IZS.

Naše prezentace spočívala v představení vybavení našeho Záchranného týmu včetně mobilní ambulance pro poskytování první předlékařské pomoci při mimořádných událostech, ale i na jiných akcích. Dnešní den  byl preventivní ukázkou bezpečného chování účastníků silničního provozu.

Zdravotníci Záchranného týmu OS ČČK Liberec předváděli všem zájemcům jak poskytnout první pomoc zraněným osobám, prohlédnout si technické zdravotnické vybaveni a vše co souvisí s první pomocí. Děti měli možnost skládání puzzlí se stejnou tématikou a odměnou dostali drobné dárky.

Počasí přálo a i přes velkou fyzickou náročnost předvádějících byl den úspěšný a všem patří velký dík za odvedenou práci. Konec dne byl zakončen cyklojízdou za bezpečnější Liberec.

Prevence není nikdy dost. Díky, díky.