Den s dopravní výchovou na dopravním hřišti v Liberci

Na dětském dopravním hřišti v Liberci probíhala tuto neděli 25.05.2014 akce s názvem “Den s dopravní výchovou”. Záchranný tým OS ČČK Liberec, členové kroužku Mladých záchranářů a Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje si zde pro děti a jejich rodiče připravili program zaměřený na osvětu první pomoci a dopravní výchovu. 

Na několika tématických stanovištích si děti mohly vyzkoušet nejen resuscitaci, ale také ošetřit drobná poranění, složit si zdravotnické puzzle nebo si přímo na sobě nechat namaskovat libovolné poranění. Naši zdravotníci byli samozřejmě připraveni zodpovědět i četné dotazy a především rodičům vyvrátit mýty o první pomoci, které ve společnosti kolují.

Tým silniční bezpečnosti se naopak věnoval dopravní výchově s hlavním mottem “Na kole jen s přilbou” a učil děti nejen to, jak přilbu správně používat, ale nebylo zapomenuto ani na povinnou výbavu cyklistů a bezpečné chování v dopravě. Nabité znalosti si pak děti mohly vyzkoušet v praxi na dopravním hřišti, kde byl především v odpoledních hodinách opravdu rušný provoz, ve kterém děti prokázaly, že nabité znalosti dokážou aplikovat i v praxi, což nás těší. Jsme rádi, že z načerpaných informací dokážou vytěžit maximum a naše snaha se tak nemíjí účinkem.