Den otevřených dveří na OS ČČK Liberec u příležitosti oslav světového dne Červeného kříže

Již několik desetiletí si každým rokem celý národ připomíná 8.května významnou událost Osvobození od fašismu. Pro Červený kříž, všechny jeho členy a příznivce má tento den však ještě jeden význam. 8. květen byl totiž vybrán jako den, kdy se narodil zakladatel této mezinárodní humanitární organizace, pan Henri Dunant (1828-1910).

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce sdružuje ve 189 národních společnostech Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy celkem 90 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků a ročně se jeho pomoci dostane čtvrť miliardě lidí na Zemi. 8. května si tak spolky na celém světě tuto významnou událost každoročně připomínají. Ne jinak tomu je u nás v České republice.

Oblastní spolek ČČK Liberec pro tuto příležitost připravil ve dnech 8. a 9.května Den otevřených dveří pro veřejnost a speciální program poté připravil pro Základní školy z kraje. Návštěvníci tak měli možnost poslechnout si něco z historie Červeného kříže, shlédnout prezentaci o činnosti našeho oblastního spolku, prohlédnout si naše vybavení a v neposlední řadě si v kostce poslechnout i základy první pomoci a mnoho dalšího.

Organizace ČK a ČP je největší a nejstarší mezinárodní organizací na světě s celosvětovou působností, která je založena na práci dobrovolníků, kteří mají touhu nezištně pomáhat. Je veliká škoda, že je tato organizace často opomíjena a její podpora na úrovni státu ale i některých krajů a měst je zcela minimální. Veškerá dobrovolnická činnost, ochota a zapálení pro věc tak bohužel v dnešní době zůstává nedoceněna. Jsme proto vděční za zájem všech,  kteří se za námi přišli v těchto dnech podívat a zajímali se o naši činnost a poslání.


Za liberecký Oblastní spolek ČČK děkujeme a naší nejen osvětovou, ale i další činností se budeme snažit, aby organizace Červeného kříže neupadla ve všeobecné zapomnění a abychom i my z Oblastního spolku ČČK Liberec mohli být i nadále připraveni pomáhat v situacích pro které jsme určeni a aby snaha, odhodlanost a dosavadní práce všech našich dobrovolníků,  která se řídí základními principy ČK (Humanita – Nestrannost – Neutralita – Nezávislost – Dobrovolnost – Jednota – Celosvětovost) nebyla marná, ale mohla být i nadále zachována.