Den otevřených dveří na Červeném kříži v Liberci

Ve středu 28.11. od 16:00 hodin se uskutečnil druhý den otevřených dveří na oblastním spolku ČČK Liberec pro širokou veřejnost pod názvem „NEHODA NENÍ NÁHODA“. Tímto seriálem krátkých besed z oblasti výuky v poskytování první pomoci se snažíme přesvědčit veřejnost všech věkových kategorií o potřebnosti znalosti alespoň základních postupů poskytování první pomoci při náhlých změnách zdraví člověka. Téma  dne bylo- „Akutní stavy vzniklé z úrazových příčin„.  Návštěvníci ve věkovém rozhraní 12 – 70 let  si po úvodním seznámení o činnosti oblastního spolku ČČK, kterou je prioritní  právě vzdělávání ve znalosti poskytování první pomoci vyslechli přednášku o příčinách akutních ohrožení zdraví a života člověka, ale hlavně jak se zachovat a postupovat, když se setkají s člověkem, který potřebuje pomoc druhého bližního. Velice nás potěšilo, že ani po 1,5 hodině se nechtělo posluchačům odcházet a vyžádali si ještě prodloužení přednášky do 18:00 hod.

Těšíme se na další Den otevřených dveří 19.12. od 16:00 hod.

Sbor lektorů OS ČČK Liberec.