Dárcovství krve

Proč je dobré darovat krev?

 • Krev nelze uměle vyrobit
 • Krev je potřebná při těžkých úrazech a operacích
 • Krev je potřebná při léčbě nádorových onemocnění
 • Krev je potřebná pro lidi s nemocemi krve
 • Krev je potřebná pro výrobu léků

Zítra to můžete být vy, komu darovaná krev zachrání život!
Staňte se i vy bezpříspěvkovým dárcem krve.

Kliknutím zde se můžete podívat, která krevní skupina je aktuálně nejvíce potřeba.

 

PrihlášeníBDK1

 

Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkového darování krve zformulovala Liga (Federace) společností  Červeného kříže a Červeného půlměsíce a její znění je následující:

„Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darováním krve slučitelné“.

 

Termíny oceňování dárců krve v roce 2021 v Liberci

Oceňování stříbrnými a zlatými medailemi a Zlatými kříži

 • 18.10.2021  v obřadní síni liberecké radnice od 16:00 hodin
 • 20.10.2021  v obřadní síni liberecké radnice od 16:00 hodin                                                                                                                    K ocenění jsou dárci zváni osobní pozvánkou podle čtvrtletní statistiky Transfuzního oddělení.

Kde se koná předávání medailí prof. Janského?

 • 29.11.2021 v obřadní síni liberecké radnice od 16:00 hodin
  K ocenění jsou dárci zváni osobní pozvánkou podle čtvrtletní statistiky Transfuzního oddělení.

 

Termíny oceňování dárců krve v roce 2021 v České Lípě

Oceňování stříbrnými a zlatými medailemi a Zlatými kříži

 • Termíny pro rok 2021 prozatím nejsou dané.
  Průběžně sledujeme vývoj epidemiologické situace a možnosti konání společenských akcí s ohledem na vládní nařízení.
  O termínu ocenění bude každý zasloužilý dárce vyrozuměn korespondenčně.
  Předpokládaný termín oceňování – PODZIM 2021 (bude upřesněno)

 

Kde se koná předávání medailí prof. Janského?

 • Vždy ve výše uvedených termínech v obřadní síni českolipské radnice od 17:00 hodin.
  K ocenění jsou dárci zváni osobní pozvánkou podle čtvrtletní statistiky Transfuzního oddělení.

 

Transfúzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách

 • národní soběstačnosti v krvi
 • bezpříspěvkového darování krve

Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

 

V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni dle počtu bezpříspěvkových odběrů:

 • za 1. odběr je udělen odznak „kapka krve“
 • za 10 odběrů bronzová medaile prof. Jana Janského
 • za 20 odběrů stříbrná medaile prof. Jana Janského
 • za 40 odběrů zlatá medaile prof. Jana Janského
 • dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.

 

Oblastní spolek ČČK Liberec oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli 20 a více odběrů, každé 3 měsíce na slavnostním podvečeru. Tito dárci jsou k předávání stříbrných a zlatých medailí prof. Jana Janského a k udělování Zlatých křížů III. stupně písemně zváni. Udělování zlatých křížů III. st. probíhá v Liberci jednou ročně. Předávání vyšších ocenění provádí ČČK Praha.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček.