DALŠÍ POMOC ČČK NA CESTĚ DO SÝRIE

O konfliktu v Sýrii se již příliš nepíše, avšak potřeba pomoci trvá a bude trvat i po jeho skončení. Dne 2. 10. 2019 se na cestu do Sýrie vydala další humanitární pomoc ČČK. I tato pomoc je určena ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče lidem v Sýrii, protože vleklý konflikt právě systém zdrabvotní péče zasáhl velmi výrazně. Potřebné komodity jsme vytipovali ve spolupráci s naší sesterskou organizací v Mezinárodním červeném kříži –
Syrským arabským červeným půlměsícem (SARC). V přístavu Lattákie je očekávána koncem října.

Obsahem pomoci, doplňující zásilky předchozí, jsou 2 unikátní sanitní vozy postavené na podvozcích Renault Trafic, aby bylo možno jejich využití i v úzkých uličkách Damašku. Dále zdravotnická zařízení SARC využijí 65
potřebných zdravotnických přístrojů – od monitorů vitálních funkcí pro kontinuální sledování stavu a životních funkcí pacienta, přes lineární dávkovače nitrožilně podávaných farmak, defibrilátory se zobrazením EKG křivky, přístroje EKG, autorefraktometr, ultrazvuk až po 13 inkubátorů. Všechny přístroje jsou dodávány také se spotřebním materiálem. Součástí pomoci je také 1.250 setů pro injekční podávání léčiv s kanylou. SARC poskytuje zdravotní péči více než 2 milionům registrovaných pacientů a samozřejmě ošetřuje také raněné v důsledku konfliktu, poskytuje péči v utečeneckých táborech. Po celou dobu konfliktu tak činí vždy nestranně, bez ohledu na to, která z mnoha bojujících stran dané území kontrolovala.

Pomoc ČČK byla realizována díky podpoře MZV ve výši 5 milionů Kč, věcné dary poskytla nemocnice Na Františku a Ústav pro péči o matku a dítě.

 

Celá tisková zpráva zde.