Členové ZT absolvovali psychologickou přípravu

Členové Záchranného týmu ČČK Liberec o prvním prosincovém víkendu absolvovali kurz PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI, který navázal a rozšířil klasický vzdělávací program členů ZT. Celý kurz vedly zkušené psycholožky HZS Libereckého kraje kpt. Mgr. Drahomíra Horová a kpt. Mgr. Marcela Valachová.

         

Cílem intenzivního dvoudenního kurzu bylo seznámit posluchače s problematikou PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI, jejíž základem je naučit se vnímavě chápat a porozumět obtížným situacím, ve kterých se lidé mohou nacházet a umět je spolu s nimi řešit. V prvním dnu převažovala spíše teorie, která zahrnovala tato témata:

1)      Stres, jeho charakteristika, vznik a působení, prožívání a reakce
2)      Prožívání vlastního stresu, techniky redukce stresu
3)      Základy komunikačních dovedností, verbální a neverbální
4)      Naslouchání, kladení otázek, navázání a ukončení kontaktu
5)      Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření

Druhý den kurzu byl již z větší části věnován spíše modelovým situacím, diskusím a rozebíráním některých prožitých událostí ze života Záchranného týmu (povodně, stáže, mnohá cvičení, aj.).

Závěr kurzu byl poté směřován na posílení vnitřních vztahů celého týmu a týmového ducha, což jak jsme pochopili o pár minut později, bylo pro nás všechny velikým přínosem!

 

Oběma lektorkám HZS LK patří náš velký dík a těšíme se na další setkání s nimi! Děkujeme.