Červený kříž ve spolupráci plní přání klientů Libereckého Hospice

Na žádost ředitelky Libereckého hospice pí. Janouškové zajistil Červený kříž se svou sanitou odvoz a doprovod klienta Hospice do muzea tankové techniky ve Smržovce. Přání válečného veterána pana Ing. Poláka (93 let) vidět svůj tank T 34 se kterým bojoval za 2. světové války se nedalo odmítnout a tak jsme společně s pracovníky Libereckého hospice zajistily splnění přání navštívit muzeum  tanků. Celá akce byla velice pečlivě připravena i s odborným výkladem o historii jednotlivých exponátů a náš klient si užil velice krásné odpoledne. Po prohlídce a projížďce na jednom exponátu bylo přátelské posezení s občerstvením se všemi, kteří toto přání pro klienta připravily ukončeno okolo 17. hod. a odjezd zpět do Liberce. Pan Polák všem vyslovil veliké poděkování za zprostředkování této akce. Velice rádi jsme byli svou pomocí spolu partnery takové akce.

Karel Studený, ředitel OS ČČK Liberec