Celostátní cvičení Humanitárních jednotek ČČK

O víkendu 7.-9.11.2014 proběhlo v Praze a okolí velké cvičení Humanitárních jednotek Českého červeného kříže z celé ČR a své zastoupení zde měl i Záchranný tým OS ČČK Liberec. Námětem cvičení byla péče o evakuované osoby a spolupráce mezi humanitárními jednotkami a jednotkami IZS při řešení mimořádné události většího rozsahu v městském prostředí.

Každý tým si v průběhu procvičil nejen typové činnosti a základy operačního řízení, ale velká pozornost byla věnována především vybudování a následné správě evakuačního centra, komunikaci mezi jednotlivými složkami a orientaci v neznámém prostředí velkoměsta. Zajímavostí byla nutnost dorozumět se s mnoha cizinci, kteří se cvičení účastnili převážně jako figuranti.

Příjemným zjištěním bylo, že všechny dobrovolnické jednotky ČČK jsou velmi dobře organizované, svědomitě plní svěřené úkoly a vše to, co dělají, dělají především srdcem. Díky tomu je spolupráce na takové úrovni nejen efektivní, ale pro všechny vzájemně povzbuzující. Jsme hrdí na to, že jsme součástí právě této – největší humanitární organizace na světě.