Výzva

Český červený kříž je nejstarší humanitární organizací. Národní společnost uznaná vládou České republiky působí v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Cílem naší organizace je poskytovat pomoc, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské přesvědčení a politické názory. Umíme pomoci v krizových situacích, reagujeme na potřebu chránit zdraví občanů, vedeme mládež k ochraně zdraví a ke správnému životnímu stylu.

Činnost libereckého Oblastního spolku ČČK v mnohém závisí nejen na dvou našich zaměstnancích, ale ve značné míře na aktivitě dobrovolníků.

Váš finanční příspěvek podpoří organizaci, s níž se spojuje poselství Henryho Dunanta – ochrana důstojnosti člověka. Spoléháme na vaši finanční podporu a pomoc.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

1 odpověď

  1. Ondřej Hradec Ondřej Hradec napsal:

    Bohužel ČČK je vládou pouze uznaný, ale nikoliv financovaný. Na veškeré své aktivity a činnost si musí sám vydělat. Udržet připravenost a akceschopnost výjezdových vozidel, mít vždy k dispozici kompletní materiál k poskytování pomoci, udržovat humanitární sklad pro případy krizových situací atd… to je jen zlomek z toho, na co si ČČK Liberec musí sám, za pomoci členů/dobrovolníků vydělat.

    Nikdo nezná rok, den, ani hodinu, kdy nás opět překvapí veliká voda, zemětřesení, hromadná havárie, či jakákoliv jiná mimořádná událost. Členové ČČK Liberec jsou připraveni a mají touhu nezištně pomáhat, tam kde bude potřeba. Buďte připraveni i vy a mějte kolem sebe tým lidí, kterému nebudete lhostejní. Pomozte nám, abychom mohli pomáhat! Děkujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *