Kurzy první pomoci

Oblastní spolek ČČK Liberec každoročně realizuje celou řadu zdravotnických kurzů první pomoci.

Výuka probíhá v souladu se Standardy první pomoci ČČK závaznými pro výuku první pomoci laiků na území České republiky a schválenými ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů ČR a prezidentem ČČK v roce 2002. Revidované vydání je z roku 2012.

Obsáhlou revizí prošly Standardy v r.2012 a nyní je k dispozici jejich další aktualizace, která reflektuje nejnovější International first aid and resuscitation guidelines publikované r.2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP. Nové upravené vydání Standardů z roku 2017 je přístupné na oficiálních stránkách ČČK Praha.

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými lektory ČČK.

ŠkoleníPP

Přehled standardně nabízených kurzů první pomoci:

 

Znalost první pomoci je vždy užitečná. 20 minut dojezdu profesionálních zdravotníků je dlouhá doba. Přežití zraněného závisí na poskytnutí laické prní pomoci na místě nehody! Buďte připraveni pomoci. Můžete si vybrat z několika našich certifikovaných kurzů.

 

 


Život zachraňující úkony (4 hod)

Tento kurz je zaměřen pouze na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace, protišoková opatření). Absolvent získá osvědčení s platností na čtyři roky.  Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro:  firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 4 hodiny (2 hod. teorie + 2 hod. praxe)
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba

Termíny kurzů:

 • Čtvrtek 13.2.2020 od 9:00 do 13:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • Středa 18.3.2020 od 16:00 hod do 20:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • Středa 27.5.2020 od 9:00 do 13:00 hod. učebna školící středisko OS ČČK Liberec

 

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Život zachraňující úkony s použitím automatického externího defibrilátoru AED (5 hod)

Kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace s použitím AED, zástava masivního krvácení,  protišoková opatření).  Absolvent získá osvědčení o absolvování s platností  na čtyři roky. Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro: pro firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 5 hodin (2 hod. teorie + 3 hod. praxe)
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba

Termíny kurzů: volné dle požadavků

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Základy první pomoci (12 hod)

Jedná se o základní znalosti první pomoci, aneb „co má umět každý občan“. Spolu s život zachraňujícími úkony se naučíte pomoci sobě i druhým při mnoha dalších životu méně nebezpečných akutních stavech a při úrazech. Kurz Základy první pomoci je nejlepší přípravou na obsáhlejší kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz je velmi vhodný pro všechny  řidiče a pro všechny,  kdo chtějí pracovat v zahraničí.

Na kurz Základy první pomoci je ČČK jako jediný v ČR držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz a osvědčení mají mezinárodní platnost.

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 12 hodin
Platnost osvědčení: 5 let
Cena: 1500,00 Kč včetně DPH 21%/ osoba

Kurz bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 10 osob. Při menším počtu se přesouvá na další termín


Termíny kurzů: 
        

 • Sobota, neděle 21.-22.3.2020 od 9:00 do 15:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • Sobota, neděle 23.-24.5.2020 od 9:00 do 15:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec                              

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Zdravotník zotavovacích akcí – táborový zdravotník (40 hodin): akreditace MŠMT Č.j.: 8127/2019-1-366

Kurz probíhá ve čtyřech osmihodinových blocích o víkendech a je zakončen testem a praktickou zkouškou. Stručný obsah kurzu: 1) Základy složení a funkce lidského těla, 2) První pomoc, 3) Péče o nemocné, 4) Práce zdravotníka během zotavovací akce, 5) Základy zdravotnické dokumentace, 6) Hygiena a epidemiologie, 7) Prevence a bezpečnost u vody. Teorie se prolíná s praxí při simulovaných poraněních. 

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 40 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení: neomezena
Cena: 3 500,00 Kč /osoba (včetně DPH 21%)
Cena doškolovacího kurzu:  (dobrovolná za 4 roky) 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba (délka 4 hodiny)

Kurz bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 8 osob

Termíny kurzů: 

 • 15.-16.2.2020, pokračování 22.-23.2.2020 vždy od 9:00  do 17:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • 6.-7.6.2020, pokračování 13.-14.6.2020 vždy od 9:00  do 17:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • Doškolení ZZA bez akreditace 
 • 27.2.2020 od 16:00  – 20:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • 4.6.2020 od  16:00  – 20:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec                      

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová, E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky: akreditace MŠMT  Č.j.: MSMT-8127/2019-1-366

Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Úspěšný absolvent tohoto kurzu umí správně poskytnout  život zachraňující úkony a ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních  i mimoškolních aktivit u jeho svěřenců. Základy první pomoci jsou rozšířené o akutní stavy u dětí.

Učitelé mohou získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vedení kroužku Mladých zdravotníků, při výuce v hodinách přírodopisu, případně v rámci programu „Ochrana člověka  za mimořádných situací“. Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.

 

Určeno pro: Pedagogické pracovníky na všech stupních
Rozsah školení: 20 hodin (9,5 hod. teorie + 10,5 hod. praxe)
Platnost osvědčení: neomezena
Cena: 2 200,00 Kč / osoba (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů: 

 • 25.3. středa a 27.3. pátek od 15:00 – 20:00 hod. – pokračování – 1. 4. středa a 3.4. pátek od 15:00 – 20:00 hod.
 • 18.4 sobota a 19.4. neděle vždy od 9:00 – 14:00 hod. pokračování 25.4. sobota a 26.4. neděle vždy od 9:00 – 14:00 hod.

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5