Rány

Ranami rozumíme narušení kožního krytu či podkožní tkáně, to znamená, že můžou být poškozeny svaly, nervy, cévy, ale i vnitřní orgány. Rány vznikají z různých příčin, a to působením zevního násilí, působením horka, chladu nebo chemických látek. Podle svého rozsahu ohrožují organismus krevní ztrátou, vznikem infekce či poraněním hlouběji uložených orgánů.

Když dojde jen k poškození horní vrstvy kůže, mluvíme o tzv. odřeninách. Tržné rány mají nepravidelné okraje, značí se větší bolestivostí a hojí se hůře. Za to řezné rány s rovnými okraji jsou méně bolestivé a hojí se lépe. Pokud pronikne do tkáně ostrý předmět, nazýváme takové rány jako bodné. Bývají hluboké, výrazně krvácí a celkově zde hrozí větší riziko poranění. U zhmožděných ran dochází k poškození podkožních tkání, proto jsou více bolestivé a hrozí u nich větší riziko infekce. Sečné rány jsou dost podobné těm řezným. Může u nich ale dojít i k poškození kosti. Velmi znečištěné střelné rány, často komplikované, mohou způsobovat silné vnitřní poškození. Kousné rány vznikají pokousáním zvířetem či člověkem. Kožní kryt nemusí být samozřejmě poškozen. Pokud se tak stane, hrozí obrovské riziko infekce.

Při ošetření musíme v každém případě zabránit dalšímu krvácení. Ránu vyčistíme od nečistot – vodou. Pokud je v ráně zjevné cizí těleso, nikdy s ním nemanipulujeme. Jen kdyby na ráně leželo volně. Vždy se snažíme dodržovat zásady sterility, aby se co nejméně šířily choroboplodné zárodky. Dále na ránu přiložíme krycí materiál (např. látkový kapesník) a připevníme ho nejlépe obvazem, popřípadě šátkem.

V případě větších a hlubokých ran je nutné, aby se poraněnému dostalo odborného vyšetření ve zdravotnickém zařízení. Při velkých krevních ztrátách voláme ZZS (Zdravotní záchrannou službu), hlavně nepodáváme nic ústy. Pokud máme postiženého s menším poraněním, můžeme mu zajistit transport vlastními prostředky.

Vždy zkrátka záleží na tom, jak vyhodnotíte celkový stav zraněného. Dokázali byste pomoci kamarádovi, kterého právě uštkla zmije? Jestli váháte, přihlaste se na jeden z kurzů pořádaných Oblastním spolkem ČČK Liberec.

Stále se lyžuje, někteří už za sebou mají první jízdu na kole, čekají nás kolečkové brusle. A proto se v příštím díle dočtete, jak poskytnout první pomoc při poranění hlavy.

Veronika Pachtová

Veronika Pachtová

Zmije jedovatá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *