Poranění pohybového aparátu

V pravidelném úterním seriálu se dnes pokusíme čtenáře seznámit se základy poskytování první pomoci při poraněních pohybového aparátu:

  • zhmoždění
  • podvrtnutí
  • vykloubení
  • zlomeniny.

Nejčastěji tato zranění vznikají při sportování, ukvapeném běhu či chůzi, při pádech nebo autonehodách.

 

Zhmoždění je tupé, nepronikající poranění měkkých struktur, zejména svalů. Tuto situaci řešíme především chlazením. Musíme ovšem předejít vzniku omrzlin a led nepřikládat na holou tkáň. Dále fixujeme elastickým obinadlem a doporučíme odborné vyšetření.

Poranění vazů a šlach označujeme jako podvrtnutí. Jedná se o dosti bolestivé zranění, které omezuje či zcela znemožňuje některé pohyby. Hlavními příznaky jsou modřiny, otok a ztráta funkce končetiny. Opět chladíme, fixujeme, otok zmírníme zvednutím končetiny. Postiženému doporučíme nebo zajistíme vyšetření na úrazové ambulanci či ortopedii.

K vykloubení dochází nejčastěji při sportech, pádech, špatném došlápnutí či extrémním namáháním kloubů. Jedná se o vychýlení kloubní hlavice z kloubního pouzdra popř. z kloubní jamky. Toto onemocnění se projevuje zarudnutím příslušného místa, velikou bolestí, otokem a v neposlední řadě ztrátou funkčnosti dané končetiny. Vykloubený kloub se NIKDY nesnažte vracet zpět! Končetinu fixujeme ve vynucené poloze, to znamená v poloze, v jaké je vymknutý kloub i celá končetina. V této poloze také bude zranění nejméně bolet. Poraněný kloub chladíme a zajistíme odvoz sanitkou.

Zlomeniny vznikají přímým působením síly na kost (nárazy, pády). Jedná se o stav, kdy dochází k porušení kontinuity kosti. Zlomeninu viditelně poznáme dle deformace končetiny a nepřirozené pohyblivosti v místě zlomeniny. Dalšími příznaky jsou krepitace (zvuk podobný praskání sněhu pod botami), bolestivost, otok, modřina a ztráta funkce dané končetiny. Pokud budeme mít postiženého s otevřenou zlomeninou, poznáme to velice snadno. U takových poranění dochází k porušení kožního krytu a kost je v ráně viditelná.

I u zlomenin platí pravidlo, že se NIKDY nepokoušíme kost rovnat – napravovat!

V prvním kroku postiženému končetinu znehybníme a dokonale fixujeme kloub nad a pod zlomeninou kvůli případné embolii. Poraněnou oblast můžeme také chladit např. syntetickým ledem ve spreji, gelovým chladícím polštářkem atd. U zlomenin dlouhých kostí (stehno, paže) může dojít k rozvoji šoku, proto je nutné provést protišokové opatření a zavolat rychlou záchrannou pomoc. V případě otevřené zlomeniny může dojít k poranění cév – krvácení a nervů, proto je důležité dodržovat sterilitu kvůli infekci. Končetinu fixujeme obložením i vyčnívající kost a sterilně kryjeme. Rozhodně zajistíme odborné ošetření na úrazové ambulanci.

Dokud přetrvává mrazivé zimní období, užívejte si zimních sportů a radovánek. Buďte však na sebe opatrní a vždycky včas zvažte svoje možnosti. V příštím díle se budeme věnovat podrobněji zlomeninám.

Veronika Pachtová

Veronika Pachtová

Zmije jedovatá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *