Poranění hlavy a mozku

Úrazy hlavy patří mezi závažná poranění, která můžou ve velice krátké době ohrozit postiženého na životě. A to konkrétně ztrátou krve, poraněním mozku anebo neprůchodností horních dýchacích cest. Nejčastější příčinou těchto poranění jsou dopravní nehody a přibývá střelných poranění. Nejvíce bývají postižení mladí lidé v produktivním věku a muži dvakrát více než ženy.

Primární poranění vznikají důsledkem mechanického působení na mozek v prvních okamžicích po úrazu. Dochází ke zlomeninám lebečních kostí a k poranění mozkových obalů. Patří sem tedy zlomeniny lebky a poranění mozku jako např. otřes mozku, zhmoždění mozku či krvácení mezi mozkovými obaly. Sekundární poranění vznikají jako opožděný následek počátečního mechanického poškození mozkové tkáně. Nejčastěji dochází k otoku mozku. Samozřejmě i poranění hlavy a mozku se dělí podle mechanismu vzniku, a to na otevřená (úder ostrým předmětem, střelné poranění) a zavřená (prasknutí cévy, úder tupým předmětem).

Při poskytování první pomoci je nejdůležitější uvědomit si, že poranění hlavy bývá často spojeno s poraněním krční páteře. Proto musíme co nejvíc zabránit jakékoli manipulaci s postiženým a omezit ji na minimum. Hlavu držíme vždy v podélné ose těla, vyvarujeme se předklonům hlavy a jejím rotacím. Snažíme se ji udržovat v mírném záklonu. Také velmi často dochází k velkým ztrátám krve, tudíž je zástava masivního krvácení hlavním úkolem první pomoci.

U postiženého v bezvědomí musíme okamžitě zprůchodnit dýchací cesty, udržovat jejich průchodnost a co nejrychleji zajistit odbornou pomoc.  Musíme brát na zřetel i jiná poranění, zejména vnitřních orgánů, která můžou být nebezpečnější než úraz hlavy. Postiženého uložíme do polohy vleže na záda s mírně zakloněnou hlavou. Zhodnotíme jeho celkový stav a postaráme se v první řadě o zástavu velkého krvácení. V případě že postižený přestane dýchat, zahájíme KPR (kardiopulmonální resuscitaci).  Pokud dýchá, ošetříme drobná krvácení. Pokud máme podezření na zlomeninu lebky, ránu nestlačujeme. V přítomnosti krvácení z ucha přiložíme na ucho savý materiál, krev se nechá volně vytékat. Nikdy netamponujeme ani v případě krvácení z nosu. Po té postiženého uložíme do polohy krvácejícím uchem dolů. Kontrolujeme životní funkce až do příjezdu ZZS (Zdravotní záchranné služby).

Poraněný při vědomí se uloží do polohy na zádech s mírně podloženou hlavou. V první řadě ošetříme krvácení, a potom zbylá zjevná zevní poranění. Pak nemocnému trochu zvedneme horní polovinu těla (mírný polosed) a udržujeme s ním neustále kontakt až do příjezdu ZZS. Pokud by došlo ke zhoršení stavu, zejména vědomí, postupujeme stejně jako u pacienta v bezvědomí.

Nikdy nepodáváme nic ústy! Vždycky co nejrychleji voláme ZZS, hrozí rychlá změna stavu.

Lidský mozek potřebuje ochranu, a proto je uložen v lebečním skeletu. Když člověk řídí kolo či motorku nebo jede na lyžích, nejlepší ochranu hlavy poskytuje přilba. Samozřejmě že nezabrání pádu, ale může omezit možnost vážného poranění hlavy a mozku. Nehoda se může stát kdykoli a komukoli z nás, proto je nutné nikdy nepodcenit situaci.

Veronika Pachtová

Veronika Pachtová

Zmije jedovatá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Naučme se počítat *